14
mar

Podpisaliśmy właśnie umowę w ramach projektu „BON na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

Firma  „IGLOTECHNIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Osiedle Pomorskie 29, 65-548 Zielona Góra własnie podpisała umowę , która realizowana i współfinansowana jest w ramach projektu „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 1. „Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”. Projekt ten jest również współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Głównym celem nadmienionego wyżej Projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy lubuskimi przesiębiorcami MŚP a działaniami B+R oraz profesjonalnymi instytucjami doradczymi, poprzez stworzenie warunków do: transferu badań, nowoczesnych technologii, wiedzy i innowacji do tych przedsiębiorstw, prowadzących do wzrostu ich poziomu innowacyjności i konkurencyjności.