19
sty

Wdrożyliśmy projekt finansowany przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej!

Cieszymy się, że właśnie udało nam się wdrożyć projekt dofinansowany ze środków Budżetu Państwa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup urządzeń służących poprawie prac na wysokościach oraz ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem towarów. Poprawa bezpieczeństwa pracy dotyczy stanowisk: Magazynier oraz Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Dla poniższych stanowisk zostały podjęte działania inwestycyjne:
Magazynier: działania inwestycyjne – zakup wózka elektrycznego i paletowego, który pozwoli pracować bez ryzyka kontuzji przy przenoszeniu i dźwiganiu ciężkich towarów, odciążą pracowników podczas załadunku, składowaniu, przyjmowaniu, wydawaniu towarów i materiałów;
Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: działania inwestycyjne – zakup rusztowań przejezdnych, które zniwelują dolegliwości związane z długą, ciągłą pozycją ciała podczas pracy na drabinach, a także pozwolą poruszać się
w bezpieczny sposób na wysokościach podczas wykonywania obowiązków.

Szczegóły projektu:

Nazwa projektu Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej dofinansowany ze środków Budżetu Państwa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Rodzaj programu Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej
Cel projektu Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracy na stanowiskach : Magazynier oraz
Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Umowa Data podpisania Umowy 12.2023 r.
Całkowita wartość projektu 81.659,00 PLN
Dofinansowanie 63.379,20 PLN
Tytuł projektu Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup urządzeń służących poprawie prac na wysokościach oraz ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem towarów
Krótki opis działania Projekt dotyczy stanowisk: Magazynier: działania inwestycyjne – zakup wózka elektrycznego i paletowego, pozwoli pracować bez ryzyka kontuzji przy przenoszeniu i dźwiganiu ciężkich towarów, odciążą pracowników podczas załadunku, składowaniu, przyjmowaniu, wydawaniu towarów i materiałów; Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: działania inwestycyjne – zakup rusztowań przejezdnych, zniwelują dolegliwości związane z długą ciągłą pozycją ciała podczas pracy na drabinach, a także pozwolą poruszać się w bezpieczny sposób na wysokościach podczas wykonywania obowiązków.